Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden er produsert og levert av Kundeavisogtilbud.no. Følgende vilkår og betingelser gjelder for innholdet og bruken av nettstedet Kundeavisogtilbud.no. Ved å bruke nettsiden Kundeavisogtilbud.no, aksepterer den besøkende på nettsiden (heretter kalt «Bruker»), disse vilkårene. Kundeavisogtilbud.no forbeholder seg retten til helt eller delvis å endre innholdet på nettsiden Kundeavisogtilbud.no og vilkårene som gjelder for bruken, uten forvarsel.


Bruk av innhold og ansvarsfraskrivelse

 Brukeren har kun tillatelse til å bruke informasjonen, tjenestene og annet innhold (heretter kalt "Innhold") som tilbys på eller via nettsiden Kundeavisogtilbud.no til personlige og ikke-kommersielle formål. Brukeren har ikke lov til å bruke Kundeavisogtilbud.no til:


Kundeavisogtilbud.no legger stor vekt på påliteligheten og aktualitet til innholdet. Det er imidlertid mulig at visst innholdet er feil, ufullstendig eller ikke tilgjengelig.

Kundeavisogtilbud.no er ikke ansvarlig for

Kundeavisogtilbud.no påtar seg intet ansvar for innholdet på nettsider det refereres til, via hyperlenke eller på annen måte. Kundeavisogtilbud.no garanterer ikke at e-poster eller andre elektroniske meldinger vil bli mottatt og behandlet i tide og påtar seg intet ansvar for konsekvensene av å ikke motta eller behandle dem, eller motta eller behandle dem for sent.


Tilgjengelighet av Kundeavisogtilbud.no

Kundeavisogtilbud.no anstrenger seg for å eksponere Kundeavisogtilbud.no nettsiden og innholdet så mye som mulig, men påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser av (midlertidig) utilgjengelighet av Kundeavisogtilbud.no nettsiden og/eller (deler av) innholdet.


Hyperlenker

Hyperlenker på nettsiden Kundeavisogtilbud.no kan føre til nettsider og/eller servere som vedlikeholdes av andre enn Kundeavisogtilbud.no. Kundeavisogtilbud.no gir ingen garantier og aksepterer heller ikke noe ansvar for innholdet som tilbys på slike nettsider og/eller servere.


Immaterielle rettigheter

De immaterielle rettighetene i utformingen av nettsiden Kundeavisogtilbud.no, Kundeavisogtilbud.no logoen og samlingen av lenker som tilbys på nettsiden Kundeavisogtilbud.no tilhører Kundeavisogtilbud.no og/eller deres lisensgivere. Bruk av disse immaterielle rettighetene på annen måte enn det som er tillatt under disse vilkårene, er ikke tillatt uten forhånds innhentet skriftlig tillatelse fra Kundeavisogtilbud.no. Bruken av (eller deler av) innholdet kan være underlagt ytterligere betingelser. Brukeren er forpliktet til å overholde disse betingelsene ved bruk av innholdet. Kundeavisogtilbud.no garanterer ikke at innholdet som tilbys på eller via Kundeavisogtilbud.no nettsiden ikke vil krenke tredjeparts rettigheter. Hvis du mener at innholdet som tilbys på eller gjennom nettsiden Kundeavisogtilbud.no krenker dine immaterielle rettigheter, vennligst kontakt [email protected]

 

Tilbud fra tredjepart

 Tilbud fra tredjepart kan legges ut på nettsiden Kundeavisogtilbud.no ved bruk av bannere eller andre metoder. Kundeavisogtilbud.no er ikke ansvarlig for

 

Gjeldende lov og kompetent domstol

Nederlandsk lov gjelder for disse vilkårene og bruken av nettsiden Kundeavisogtilbud.no. Tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene og/eller bruken av nettsiden Kundeavisogtilbud.no vil utelukkende bli behandlet for den kompetente domstolen i distriktet Amsterdam.

Last ned appen helt gratis med 1000+ butikker