VILKÅR OG BETINGELSER Kingbee B.V.

Disse vilkårene og betingelsene (Vilkår og Betingelser) gjelder for enhver bruk av nettstedet https://www.kundeavisogtilbud.no (nettstedet) og alle dets underdomener. Vilkårene og betingelsene gjelder også for alle andre tjenester vi tilbyr.

Nettstedet samler inn de nyeste kundeaviser, brosjyrer, kataloger, reklameblad, magasiner og tilbudsavis fra butikker over hele Norge, hver eneste dag. Dette vil gi deg den beste kunnskapen om rabatter, kampanjer og tilbud, og du kan enkelt finne spesialtilbud, rabatter eller kampanjer som tilbys under tilbudssalget i butikkene i selskapet ditt. De siste brosjyrene er vanligvis de første på nettsiden vår, selv før de dukker opp i postkassen. Slik kan du se nye tilbud og kampanjer hjemme, på jobb, skole eller i butikken. Lagre Kundeavisogtilbud.no i dine favoritter ellers om hjemmeside for å spare mye tid og penger. Ved å lese digitale kundeaviser bidrar du også til å redusere papirsvinn.

I disse vilkårene bruker vi definisjonen Kundeavisogtilbud.no. Kundeavisogtilbud.no er en del av, og har begrenset pålitelighet for, det private aksjeselskapet Kingbee B.V., ved lov basert i Amsterdam, med kontor i Wibautstraat 131 D i Amsterdam, og registrert i det nederlandske bedriftsregisteret under nummer 58525076.

Kundeavisogtilbud.no har rett til å endre de generelle vilkårene og betingelsene når som helst. Ved å bruke nettstedet godtar brukeren at den nyeste versjonen av de generelle vilkårene og betingelsene alltid vil gjelde. I tilfelle forbrukeren ikke er enig i en slik endring, kan forbrukeren umiddelbart slutte å bruke tjenestene Kundeavisogtilbud.no tilbyr.


Artikkel 1 – Generelle termer og definisjoner

1. Vilkårene og betingelsene gjelder for alle som bruker nettstedet og/eller applikasjonen som tilbys av Kundeavisogtilbud.no.

2. Vi sender deg vilkårene og betingelsene på forespørsel, gratis. Vilkårene og betingelsene er også tilgjengelige på https://www.kundeavisogtilbud.no/vilkaar-og-betingelser

3. I tilfelle at deler av vilkårene og betingelsene er ugyldige eller har blitt tilbakekalt, vil ingenting endres med hensyn til gyldigheten av resten av vilkårene og betingelsene. Den ugyldige eller tilbakekalte delen skal erstattes av en bestemmelse som vil følge retningslinjene i de opprinnelige bestemmelsene så godt som mulig. Der et entallsbegrep brukes i disse generelle vilkårene og betingelsene, gjelder innholdet også for flertallsbegrepet og omvendt.

 • disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder følgende begrep:
 • Kundeavisogtilbud.no: Et privat aksjeselskap Kingbee B.V., ved lov basert i Amsterdam, med kontor i Wibautstraat 131 D i Amsterdam og registrert i det nederlandske bedriftsregisteret under nummer 58525076.
 • Bruker: en bruker eller virksomhet som har akseptert gyldigheten av disse generelle vilkårene og betingelsene ved å bruke nettstedet, eller ved å opprette en konto på nettstedet.
 • Forbruker: en fysisk person som ikke opptrer mens han utøver sitt yrke eller opptrer som bedrift eller virksomhet, som benytter seg av Kundeavisogtilbud.no og Kundeavisogtilbud.no appen.

5. Leverandør: en leverandør av varer som har kommet til enighet med Kundeavisogtilbud.no om levering av (rabatt)tilbud på nettsiden.

6. Tilbud: spesialtilbud, tilbud, kampanje, nettpublisering, rabatt, salg, kupp og/eller brosjyre fra en tilbyder som publiseres på Kundeavisogtilbud.no og Kundeavisogtilbud.no-appen, til bruk for forbrukeren.


Artikkel 2 – Bruker retningslinjer, regler og forskrifter for nettstedet

1. Brukeren kan ikke bruke nettstedet på en slik måte at dette krenker interessene til Kundeavisogtilbud.no og/eller bryter med norsk lov eller andre gjeldende lover og regler.

2. Brukeren kan ikke distribuere noe av følgende via nettstedet:

 • Pornografiske opptak, filmer, bilder eller andre medier med erotisk innhold;
 • Tekster eller bilder som er fornærmende, rasistiske, diskriminerende eller på noen måte vekker eller sprer hat;
 • Uoppfordret annonsering (spam);
 • Feil eller villedende informasjon;
 • Virus, skadelig programvare, spyware eller annen programvare ment å forårsake skade på datamaskiner på nettstedet eller andre brukere.

3. Det er forbudt for brukeren å opprette en konto under andres navn eller på annen måte påta seg identiteten til noen.

4. Brukeren vil holde alle innhentede personlige opplysninger om andre brukere hemmelige og vil ikke misbruke disse opplysningene på noen måte.

5. Det er forbudt å henvende seg til andre brukere for noen formål med økonomisk vinning eller fortjeneste, annet enn de som nettstedet er ment for. Det er også forbudt å begrense eller nekte tredjeparter tilgang til tjenestene som Kundeavisogtilbud.no tilbyr.

6. Hvis brukeren er yngre enn 18 år, er han eller hun forpliktet til å være sannferdig om alderen når han oppretter kontoen sin. Tjenestene til Kundeavisogtilbud.no er kun tilgjengelige for mindreårige dersom de har fått tillatelse til det fra sine foreldre eller foresatte, det vil si at det anses som akseptabelt av deres foreldre eller foresatte at den mindreårige kan utføre de aktuelle handlingene selvstendig.

7. I tilfelle Nettstedets brukerretningslinjer brytes, har Kundeavisogtilbud.no fortsatt retten til å fjerne eller (midlertidig) sperre brukerens konto.


Artikkel 3 - Plattformen

Målet med nettstedet er å tilby en plattform der enhver forbruker kan se relevante kundeaviser og tilbud til enhver tid, basert på personlige preferanser og plassering. Kundeavisogtilbud.no publiserer tilbudet, nettpubliseringen, rabatttilbudet og/eller kampanjen på sin egen side eller henviser brukeren til leverandørens nettside. Ved å kjøpe et produkt eller en tjeneste, gjelder vilkårene og betingelsene til den aktuelle leverandøren eller leverandøren. Kundeavisogtilbud.no selger ingen produkter selv. Den har ingen kontakter med noen salgsavdelinger til de ulike annonsørene og er ikke i stand til å megle i tilfelle problemer som kan oppstå ved kjøp, levering eller retur av produkter eller tjenester.


Artikkel 4 – Tilgjengelighet av nettsted

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at nettstedet og applikasjonen er tilgjengelig. Vi kan ikke garantere at nettstedet er feilfritt, eller vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi påtar oss ikke ansvar for skade i noen form, eller for tilgjengelighet, nøyaktighet, kvalitet, presentasjon, overføring, integritet eller innhold av den tilbudte informasjonen på nettstedet. Dette inkluderer omtale av feil varighet av et tilbud, nettpublisering, handling og/eller kundeavis.

 

Artikkel 5 – Brukerkonto og misbruk

 1. Brukeren må skjerme påloggingsdetaljene til kontoen sin og må holde passordet skjult. Vi antar at alt som skjer på en brukerkonto, vil bli utført av brukeren, eller under oppsyn av brukeren.
 2. Hvis brukeren mistenker eller vet at kontoen deres er misbrukt, må dette varsles til nettstedet så fort som mulig, slik at Kundeavisogtilbud.no kan ta den nødvendige handlingen. Brukeren må sende en melding til [email protected] umiddelbart.
 3. I tilfelle brukeren ønsker å fjerne kontoen sin fra systemet vårt, eller melde seg av vårt nyhetsbrev, kan dette gjøres via appen eller via [email protected]. Det er også mulighet for å melde seg av nederst i hver e-post fra Kundeavisogtilbud.no. Alternativt kan brukeren logge på og endre innstillingene i 'varsler innstillinger'.

 

Artikkel 6 - Priser

 1. Forbrukere kan bruke tjenestene våre gratis. Vi kan bestemme oss for å begynne å belaste et gebyr på et tidspunkt i fremtiden. Vi vil kunngjøre eventuelle endringer i gebyrer i god tid. Skulle vi annonsere en prisendring, vil brukeren alltid ha mulighet til å melde seg ut umiddelbart, og gratis.
 2. Hvis det påløper et gebyr for noen del av tjenestene våre, vil vi tydelig nevne dette på nettstedet.

 

Artikkel 7 - Utelukkelse

Vi har fortsatt retten til å ekskludere bruker(e) fra våre tjenester (delvis) eller nekte tilgang til nettstedet. Vi kan alltid, uansett grunn, fjerne kontoer. I tilfelle vi bestemmer oss for å avslutte tilgangen til nettstedet eller fjerne kontoen din, fraskriver vi oss ethvert ansvar for eventuelle skader som dette kan forårsake.

Vi kan ekskludere tilgang til tjenestene våre ved:

 • Fjerning av en konto;
 • (Midlertidig) blokkering av visse deler av tjenestene våre.

 

Artikkel 8 - Konfidensialitet

Vi er forpliktet til å holde all din konfidensielle informasjon hemmelig. Vi definerer "konfidensiell informasjon" som all informasjon du har angitt som konfidensiell, eller hvor den er av konfidensiell karakter, for eksempel navn og adresse. Dine personopplysninger som beskrevet i den generelle databeskyttelse forordningen vil bare bli offentliggjort hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.


Artikkel 9 – Konfliktmekling

Vi er ikke forpliktet til å mekle i tilfelle konflikt mellom brukere. Så snart en bruker blir henvist til nettsiden til leverandøren, slutter Kundeavisogtilbud.no å være en part.


Artikkel 10 – Ansvar

 1. Ethvert ansvar på Kundeavisogtilbud.no i lys av manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse Generelle vilkår, rettsstridig handling eller annet, er utelukket, i den grad ufravikelig lov tillater det.
 2. Skulle Kundeavisogtilbud.no holdes ansvarlig for skade i noen form, vil dette være begrenset til kun direkte skade, inntil det beløpet som i det aktuelle tilfellet ville blitt utbetalt av partens ansvarsforsikring.
 3. Kundeavisogtilbud.no kan ikke holdes ansvarlig for:
 • Direkte eller indirekte skade påført ved bruk av nettstedet vårt, uavhengig av om kravet er basert på en garantiordning, avtale eller et annet lovlig prinsipp;
 • Direkte eller indirekte skade påført av (feil) informasjon gitt på nettstedet, uavhengig av om denne informasjonen ble gitt av nettstedet, eller av tredjeparter;
 • Skade som stammer fra feil fra tredjeparter eller fra utilgjengelighet av nettstedet, av årsaker utenfor nettstedets kontroll.
 • Direkte eller indirekte skade påført fordi tilbudet til en leverandør er utgått.
 • Direkte eller indirekte skade påført fordi forpliktelsene i artikkel 2.6 ikke ble (korrekt) overholdt.
 • Innholdet på nettsiden, og heller ikke på nettsidene som er knyttet til Kundeavisogtilbud.no på noen måte, f.eks. gjennom hyper(tekst)link(er) til metatag(er).
 • Unnlatelse av å motta og behandle e-post eller andre elektroniske meldinger i tide.
 • Innhold som tilbys via push-meldinger, hyperlenker, bannere eller andre tilbud fra tredjeparter via Kundeavisogtilbud.no og eventuelle avtaler som følge av slike lenker, eller eventuelle konsekvenser av slike avtaler og overholdelse av disse.

 

Artikkel 11 – Retningslinjer for personvern

 1. Vi beskytter dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (EUs General Data Protection Regulation. For mer informasjon kan du sjekke personvernerklæringen på nettstedet vårt.
 2. Ved å opprette en konto, bruke appen uten konto, og ved å besøke nettstedet vårt, vil personopplysninger bli levert til Kundeavisogtilbud.no. Disse personopplysningene vil bli behandlet i henhold til personvernerklæringen til Kundeavisogtilbud.no og gjeldende lover og forskrifter, og kan bes om eller slettes av brukeren når som helst.


Artikkel 12 - Skadeerstatning

Ved å bruke nettstedet holder du oss skadesløs for ansvar, krav og skadeserstatning fra tredjeparter. Denne ansvarsbegrensningen utelukker ikke vårt ansvar i tilfelle av forsettlig eller bevisst hensynsløshet.


Artikkel 13 – Immaterielle rettigheter

 1. Alle immaterielle rettigheter med hensyn til Kundeavisogtilbud.no og appen er utelukkende basert på Kundeavisogtilbud.no og kan kun brukes med uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Kundeavisogtilbud.no.
 2. Immaterielle rettigheter omfatter i det minste alle patentrettigheter, varemerker, handelsnavnrettigheter, databaserettigheter, designrettigheter, domenenavn, knowhow og forretningshemmeligheter og andre rettigheter til immaterielle rettigheter i Nederland eller ethvert annet land knyttet til nettstedet Kundeavisogtilbud.no og/eller Kingbee BV. Bruken av (deler av) innholdet på Kundeavisogtilbud.no er muligens underlagt ytterligere vilkår, som forutsettes kjent og skal overholdes.
 3. Du har ikke lov å selge eller utnytte noe innhold på nettstedet under noen omstendigheter.


Artikkel 14 – Klage og tvister

 1. Skulle du ha en klage på Nettsiden, kan du sende denne til oss på e-post, via [email protected]. Vennligst oppgi (fullt) navn og adressedetaljer sammen med klagen din. Vi ber deg også gi oss en tydelig beskrivelse av årsaken til klagen din, og eventuelle foreslåtte løsninger. Klager vil bli behandlet innen 7 virkedager.
 2. Skulle det oppstå en tvist mellom forbrukeren og/eller leverandøren og Kundeavisogtilbud.no, vil det nederlandske lovsystemet gjelde. Under disse omstendighetene har domstolen i Amsterdam myndighet til å dømme tvisten.

Kingbee B.V.

10-01-2021

Last ned appen helt gratis med 1000+ butikker
Sendt vellykket
Noe gikk galt, vennligst prøv igjen